Reference společnosti v oblasti elektroinstalační a vodotopenářské práce

 

Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechniky a ústředního vytápění:

Domov pro seniory Lukov

Kompletní el.instalace etapy I – III.

Rekonstrukce a oprava kanalizace, vody a vytápění

Rekonstrukce plynové kotelny

Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín

Rekonstrukce el.instalace, vč.přívodních kab.rozvodů a přívodů pro UPS

Úprava výměníkové stanice, sociálních zařízení a vodovodu

Domov důchodců Burešov

Kompletní rekonstrukce el-instalace vč.nových kabelových rozvodů, dodávky  a montáže

2ks náhradních zdrojů a nouzového evakuačního výtahu.

Rekonstrukce vodovodních rozvodů, koupelen, ústředního vytápění

-MŠ Slovenská 3660, Zlín

 Výměna kotle + úprava ústředního vytápění

-MŠ Štefánikova 2222, Zlín

Výměna kotlů Výměna kotlů + úprava ústředního vytápění

-MŠ Komenského, Fryšták

Přístavba – el-instalace, ústřední vytápění, zdravotní technika

 

Společné zakázky s firmou „Stavební mechanizace Otrokovice a.s“ (SMO)

 

-Domov a penzion pro důchodce Uherské Hradiště

rekonstrukce el.instalace, zdravotechniky a  vytápění

-Ředitelství sociálních služeb a pečovatelská služba Uh.Hradiště

rekonstrukce el.instalace, zdravotechniky a vytápění.

-Bytový dům 58bj Zlín-Havlíčkovo nábřeží

nová el. instalace vč.kabelových rozvodů

-Bytový dům 17bj+Ředitelství silnic a dálnic Zlín-Fugnerovo nábřeží

nová el.instalace  vč. kabelových  rozvodů

-Tenisový a sportovní areál SMO a.s. Otrokovice

nová el. instalace vč.kabelových rozvodů

-Restaurace Maxima SMO a.s. Otrokovice

nová el.instalace vč. kabelových rozvodů, dodávka a montáž vytápění a plynu v kotelně

-Rekonstrukce sportovního areálu Zelené vč. přilehlých sportovišť

kabelové rozvody a veřejné osvětlení, rozvod vody.

-Dílenský areál společnosti SMO a.s.

rekonstrukce vč. přívodů a nová el. instalace, zdravotechnika a  vytápění ve výrobní a servisní hale.

-Obecní úřad Březolupy

kabelové rozvody nízkého napětí, včetně veřejného osvětlení lokalita U Hřbitova

-Ubytovna OAZA Otrokovice

rekonstrukce el.instalace, zdravotechniky a vytápění

 Statutární město Zlín

 veřejné osvětlení nové rozvody vč. kabeláže

-Točna trolejbusů Jižní svahy

-Cyklostezka Jižní svahy

-Centrální park Jižní svahy

-Osvětlení přístupové komunikace Hrad Malenovice

-Regenerace sídliště Bartošova čtvrt vč. výměny rozvodnic

-Sadová ulice

-Čtvrt Nivy

-Cyklostezka Januštice

-Tř.T. Bati část u Městské knihovny

-Štefánikova ulice + ulice Osvobození

-Santražiny spojovací chodník

-Kostelec lázně

-Restaurace a Zámek Zlín, Oprava výměníkové stanice, kanalizace ¨

-Nasvětlení přechodů pro chodce ve Zlíně

 

-Samohýl Motor a.s.:

kompletní správa, údržba a revize budov vč. el. instalací, vodo-topo-plynoinstalatérství,

-Obecní úřad Držková

servis budov obce vč.veřejného osvětlení

rekonstrukce budovy OÚ Držková, el. instalace, zdravotechniky, vytápění a plynofikace

-Krajská nemocnice T. Bati Zlín

komplexní roční údržba, provádění oprav a havarijních oprav v oboru vodo-topo na stavebních

objektech a nemovitostech  Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

-Revize odběrných plynový zařízení a spotřebičů

Kotelny ve správě „Budovatel, stavební bytové družstvo Zlín“, REAL FLAT spol. s.r.o Zlín

-ZOO a zámek Zlín-Lešná

kompletní správa, údržba a revize budov a objektů vč. el. instalací, vodo-topo-plynoinstalatérství